Internet Explorer 11
Av sikkerhetsgrunner støtter ikke Brevio Internet Explorer.
Olav Harald Våge avatar
Skrevet av Olav Harald Våge
Oppdatert for over en uke siden

Brevio.com støtter ikke Internet Explorer 11 (og eldre versjoner) etter 17. august 2021. Bakgrunnen for dette er:

  • Microsoft stoppet å støtte nettleseren i august 2021.

  • Internet Explorer vil ikke motta viktige sikkerhetsoppdateringer fremover.

Det betyr at noe av funksjonaliteten på nettsidene kanskje ikke vil fungerer som forventet hvis du bruker Internet Explorer 11. Vi anbefaler derfor at du bytter til en annen nettleser.

Les mer:

Svarte dette på spørsmålet?