Støttede nettlesere
Du kan bruke Brevio på alle de vanligste nettleserne, herunder Chrome, Firefox, Edge og Safari.
Christian Elboth avatar
Skrevet av Christian Elboth
Oppdatert for over en uke siden

Brevio støtter følgende nettlesere:  

  • Chrome

  • Firefox

  • Microsoft Edge

  • Opera

  • Safari

For å oppnå nødvendig sikkerhet og ytelse, vil Brevio støtte de to siste versjonene av alle nevnte nettlesere.

For best opplevelse anbefaler vi nyeste versjon av Chrome.

Svarte dette på spørsmålet?