Brevio støtter følgende nettlesere:  

  • Chrome

  • Internet Explorer 11 (revisorvendte sider støttes ikke etter 17. august 2021)

  • Firefox

  • Microsoft Edge

  • Opera

  • Safari

For å oppnå nødvendig sikkerhet og ytelse, vil Brevio støtte de to siste versjonene av alle nevnte nettlesere. Unntaket er Internet Explorer, hvor vi av sikkerhetsmessige årsaker bare støtter versjon 11.

For best opplevelse anbefaler vi nyeste versjon av Chrome.

Fant du svaret?