Brevio støtter langtidsvalidering (LTV)
Langtidsvalidering gjør at revisor kan oppbevare signerte dokumenter over lengre tid uten at de blir ugyldige
Olav Harald Våge avatar
Skrevet av Olav Harald Våge
Oppdatert for over en uke siden

Hva gjør langtidsvalidering?

Langtidsvalidering gjør det mulig å bekrefte at signaturen var gyldig på signeringstidspunktetet tidspunkt langt frem i tid.

Hvorfor trenger man langtidsvalidering?

Mange selskap har behov for å lagre dokumentasjon over lengre tid, blant annet på grunn av krav i bokføringsloven. Når primærdokumentasjon som hovedregel skal oppbevares i 5 år (flere områder er unntatt og krever fortsatt 10 års oppbevaringstid), så er det ønskelig at også signerte dokumenter tar høyde for dette. Langtidsvalidering gjør at revisor kan være trygg på at det signerte dokumentet ikke blir ugyldig i løpet av oppbevaringsperioden.

Hvordan sikrer Brevio langtidsvalidering?

Brevio benytter seg av PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). PAdES er et sett med utvidelser og krav til PDF- og ISO 32000-1, som gjør formatet egnet for avansert elektronisk signatur. PAdES hensyntar at digitalt signerte dokumenter kan brukes eller arkiveres i mange år - til og med i mange tiår. 

Teknologien sikrer at det er mulig å bekrefte at signaturen var gyldig på det tidspunktet dokumentet ble signert - helt uavhengig teknologiske eller andre endringer. Dette konseptet er kjent som langtidsvalidering (LTV).

LTV gjør at sertifikatets signering- og tidstatus blir lagret i PDF-dokumentet. Det er angitt i signaturdetaljene om LTV aktivert eller ikke. Du kan selv sjekke det: 

1. Gå til Signaturpanel i signert PDF 

2. Klikk på “Signaturer” (Ikon med “Pennesplitt”) i signaturpanelet 

3. Se etter teksten “Signatur er LTV-aktivert” 

Dette bekreftelsessertifikatet forblir i selve filen, slik at gyldigheten kan bestemmes selv på et senere tidspunkt, uavhengig av om sertifikatet har utløpt, blitt tilbakekalt eller utstedende myndighet ikke lenger eksisterer. Siden historikken er lagret i det signerte dokumentet, blir den også autentisert av dokumentets signatur, noe som ytterligere reduserer sjansene for feil eller svindel.

LTV bidrar til å redusere avhengigheter til eksterne systemer og reduserer potensialet for fremtidig uklarhet rundt utgåtte eller tilbakekalte sertifikater.

Les mer:

Svarte dette på spørsmålet?